Niedziela o celniku i faryzeuszu – początek Przedpościa

Dzisiejszego wieczoru Z Bogiem rozpoczynamy Triod Postną, a konkretnie jej pierwszą część: Przedpoście. Oznacza to, iż teraz w Cerkwiach będzie się korzystać z grubaśnej księgi liturgicznej (około 700 stron, zależy od wydania), zwanej właśnie Triodą Postną, która obejmuje czas od Przedpościa aż do Wielkiej Soboty włącznie. Księga ta zawiera hymny poszczególnych dni, odwołania do czytań, synaksariony (objaśnienia liturgiczne i treściowe poszczególnych ważniejszych dni), przepisy liturgiczne i postne na te 71 dni.

triod-postnaya-big-183

Cykl ruchomy ma przewagę nad stałym, jednakże księgi tegoż drugiego, czyli oktoich (niedziele i dni tygodnia zwykłe) oraz minieja (święta i święci wg cyklu stałego) są również stosowane, co może przyprawić o zawał duchownych, dyrygenta, śpiewających i lektorów.  Czytaj dalej „Niedziela o celniku i faryzeuszu – początek Przedpościa”

Niedziele przygotowawcze do Przedpościa

This is the post excerpt.

Pascha (Zmartwychwstanie Chrystusa) jest centralnym punktem prawosławnego roku liturgicznego, jak i życia chrześcijanina ogółem. Stąd też przygotowania do Święta Świąt są swoistą wielostopniową drabiną:
Niedziele przygotowawcze do Przedpościa => Przedpoście => Wielki Post => Sobota Łazarza i Niedziela Palmowa => Wielki Tydzień => Pascha

Pierwsza z dwóch niedziel przygotowawczych do Przedpościa to Niedziela o Ślepcu spod Jerycha – zatem, pierwsza stacja tej wędrówki to najniżej położone miasto, zaś jej cel, ostatnia stacja – Wzgórze Jerozolimy. Ten dzień to rozpoczęcie wraz z Chrystusem podróży do Jerozolimy, do Paschy Jego i naszej. W tę niedzielę czytany jest fragment (Łk 18, 35-43), który opowiada o tym, jak Chrystus w Swej ostatniej drodze do Jerozolimy, znajduje się u bram Jerycha: miasta najniżej położonego na ziemi – a przynajmniej w tamtym regionie – do tego jednego z najstarszych i pełniących ważną rolę w Starym Testamencie. Tam spotyka żebrzącego ślepca, który woła do Chrystusa, by Ten ulitował się nad Nim, że pragnie przejrzeć. Chrystus go uzdrawia, jak sam mówi, przez jego wiarę. To ostatni cud przed tryumfalnym wjazdem do Jerozolimy opisany przez ewangelistę Łukasza – bo, ostatnim cudem przed wstąpieniem do Świętego Miasta jest Wskrzeszenie Łazarza, które opisał ewangelista Jan..

Z kolei druga niedziela przygotowawcza do Przedpościa to ogółem ostatnia niedziela przed centralnym (a przy tym ruchomym) okresem roku liturgicznego, tj. Czytaj dalej „Niedziele przygotowawcze do Przedpościa”