Pierwszy tydzień Przedpościa w różnych tradycjach

1. TRADYCJA BIZANTYJSKA (tj. Grecy, Słowianie, Arabowie, Gruzini itp.)
Brak postu nawet w środę i piątek, z kilku powodów.
a) sygnał, że zbliża się post, i to ten Wielki;
b) odróżnienie od tradycji orientalnej;
c) nawiązanie do treści Niedzieli o Celniku i Faryzeuszu – ci, co niosą trud postu zgodnie z   prawem dwa razy w tygodniu (jak faryzeusz), mają niejako wynagrodzenie; ci zaś, co nie     przestrzegają tak ściśle prawa, ale się kajają (jak celnik) mają niejako zelżenie w tym prawie. To również walka z pychą („tyle poszczę! wszystko wypełniam!”) dla zyskania pokory, tak ważnej w kontekście tej niedzieli i przygotowania do Wielkiego Postu. Czytaj dalej „Pierwszy tydzień Przedpościa w różnych tradycjach”