V tydzień Wielkiego Postu

Piąty tydzień Wielkiego Postu jest ostatnim pełnym tego okresu – tzn. Świętej Czterdziesiątnicy. Dlatego też jest on wyjątkowy pod kilkoma względami.

I Coraz bliżej Święta, coraz bliżej Święta…
W Ewangelii minionej niedzieli (Mk 9, 17-31) mieliśmy pierwszą zapowiedź Wielkiego Tygodnia z ust samego Chrystusa, zaś na poniedziałkowej jutrzni słyszymy pierwszą zapowiedź pewnego wydarzenia poprzedzającego Wielki Tydzień, które de facto będzie sprężyną wydarzeń:

Panie, który pozwoliłeś nam uprzedzić dzisiejszy dzień,
święty tydzień świetliście jaśniejący i poprzedzający
budzące bojaźń powstanie Łazarza z martwych,
pozwól Twoim sługom z bojaźnią Twoją
przejść pole bitwy postu, wszystko spełniając.

Oczywiście, mowa tu o wskrzeszeniu Łazarza, które będzie na nowo uobecnione i świętowane w pierwszy dzień po zakończeniu Wielkiego Postu, w Sobotę Łazarza.

112779.p.jpg Czytaj dalej „V tydzień Wielkiego Postu”

Święty Efrem Syryjczyk – krótki żywot i cytaty

Został nam ostatni pełny tydzień Wielkiego Postu, więc warto dać kilka cytatów ze świętego, którego modlitwa „Panie i Władco” z pokłonami towarzyszy nam w tym świętym czasie. Mowa oczywiście o św. Efremie Syryjczyku.  Cytaty, umieszczone po żywocie, w większości tłumaczone z arabskiego – najbliższego języka aramejskiemu, w którym pisał św. Efrem.ChomikImageCACVHHFW

ŻYWOT
Urodził się na początku IV wieku   Czytaj dalej „Święty Efrem Syryjczyk – krótki żywot i cytaty”

Wiara i cierpienie – metropolita Aleppo Paweł (Jazidżi) na Niedzielę św. Jana Klimaka

Pierwotnie ten tekst w moim tłumaczeniu ukazał się na cerkiew.pl w tym miejscu.
Hierarcha nawiązując do Ewangelii tego dnia (Mk 9, 17-31) mówi o problemach dzisiejszego świata oraz o tym, jak można je rozwiązać. Jednocześnie zachęcam do modlitwy za Cerkiew w Syrii i samego władykę Pawła – od kiedy został porwany w kwietniu przed czterema laty, nie ma żadnych wieści o jego losie.

Ten rodzaj [złego ducha] nie może być wyrzucony inaczej, jak tylko przez modlitwę i post
Wydarzenie, o którym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, jest opisem codzienności naszego życia, czyli Chrystus w zderzeniu z człowiekiem cierpiącym przez szatana. Po jednej stronie mamy uczniów i ojca cierpiącego syna, który nie może swoją wiarą wybawić dziecka od cierpień. Scena z synem przedstawia obraz większości współczesnych społeczeństw i ich kultur. Cechami tego dziecka są przemoc i brzydota; mieszkający w dziecku szatan często rzuca je okrutnie w ogień. Czyni je antyspołecznym, niemym i głuchym. Nie ma okropniejszej sceny niż ta, w której dziecko toczy z ust pianę i zgrzyta zębami i uderza o ziemię, pozbywając się w ten sposób resztek godności.

21t2b1pt419s816qi11ina.jpg

W czasach dzisiejszych cywilizacji przemoc jest szeroko rozpowszechniona. Mimo, iż społeczeństwo kultywuje w sobie wiele wartości  Czytaj dalej „Wiara i cierpienie – metropolita Aleppo Paweł (Jazidżi) na Niedzielę św. Jana Klimaka”

IV Niedziela Wielkiego Postu – św. Jana Klimaka

Czwarta niedziela Wielkiego Postu to Niedziela św. Jana Klimaka vel „Drabiniarza” (cs. Ijoann Lestwicznik).

4pic_845_large.jpg

Niedziela ta niesie ze sobą kilka treści: Czytaj dalej „IV Niedziela Wielkiego Postu – św. Jana Klimaka”

Metropolita Góry Liban Jerzy (Khodr) na święto Zwiastowania

Pierwotnie ten tekst jednego z najwybitniejszych współczesnych prawosławnych teologów arabskich, metropolity Góry Liban Jerzego (Khodra)., w moim tłumaczeniu ukazał się na cerkiew.pl w tym miejscu. Pierwsza część tych rozważań to analiza Apostoła tego święta (Hbr 2, 11-18), zaś druga wiąże Zwiastowanie z Wielkim Postem oraz tym, do czego on przygotowuje – to jest Wielkiego Tygodnia i Paschy.

Ten tekst, podobnie jak inne tego hierarchy, osadzony jest głęboko w myśli semickiej i czerpie z bogactwa języka arabskiego, tak bliskiego przecież aramejskiemu i hebrajskiemu – to w tych realiach Bóg przygotowywał świat na Swoje Wcielenie, i to tam Wcielenie (co wspominamy w święto Zwiastowania) się urzeczywistniło.

Na koniec należy dodać, że arabskie słowo na Zwiastowanie – „Al-Biszara” – podobnie jak w cerkiewno-słowiańskim „Blagoweszczenie” i greckim „Evangelismos” oznacza dosłownie „dobrą, radosną nowinę”, zaś czasownik od tego słowa to „objawiać, głosić dobrą, radosną nowinę”.

Zwiastowanie Zbawienia
Celem Zwiastowania Boskiego Wcielenia jest Zbawienie. Owoc zwiastowania jest opisany przez autora dzisiejszego Apostoła: Ten, który uświęca (tj. Chrystus), jak i ci, którzy mają być uświęceni (tj. wierni), z jednego Ojca są wszyscy i to ustanawia braterstwo między nami a Zbawiającym. To nasze bycie braćmi wobec Pana objawia się w tym, że Go wysławiamy w Cerkwi, a także poprzez słowa Jezusa (z Apostoła): Oto ja i dzieci moje, które dał mi Bóg – to znaczy, są to dzieci Boga. ann2014-03-25-12-32-16 Czytaj dalej „Metropolita Góry Liban Jerzy (Khodr) na święto Zwiastowania”

Święto Zwiastowania Bogurodzicy – liturgicznie

25 marca, równo 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem, obchodzone jest święto Zwiastowania Bogurodzicy (cs. Blagoweszczenije). To, że akurat to święto ma taką, a nie inną datę, jest bardzo ważne.

img_1481.jpg

I DATA

W tradycjach wschodnich z racji tego oraz Czytaj dalej „Święto Zwiastowania Bogurodzicy – liturgicznie”

Środa IV tygodnia Wielkiego Postu = Pół-poście

We wszystkich wschodnich tradycjach z wyjątkiem afrykańskich (koptyjska, etiopska, erytrejska) środa IV tygodnia Wielkiego Postu, czyli jego 24-ty dzień, jest bardzo ważna. Jest ona nazywana pół-pościem, bowiem tego dnia mija równo połowa Świętych Postów (Wielki Post + Sobota Łazarza i Niedziela Palmowa + Wielki Tydzień = 40 + 1 + 1 + 6 = 48 dni).
12523950_1262945543719691_643358365977075038_n

Poniżej krótki opis, jak to wygląda w różnych tradycjach.  Czytaj dalej „Środa IV tygodnia Wielkiego Postu = Pół-poście”

Wielki Post w Cerkwiach aramejskiej i malankarskiej

Nadszedł czas, by powiedzieć coś o Wielkim Poście w tradycji syryjskiej orientalnej (aramejskiej) i czerpiącej z niej malankarskiej (indyjskiej).

shubqono

Rzecz jasna, rozpoczyna się on w Czysty Poniedziałek, a kończy w piątek przed Sobotą Łazarza i Niedzielą Palmową, czyli trwa równo 40 dni. W tych tradycjach obrzęd przebaczenia win ma miejsce właśnie nie w niedzielę przed Wielkim Postem, jak to jest w rycie bizantyjskim, lecz pierwszego dnia – robi się na początku 40 pokłonów, a potem każdy każdego prosi o przebaczenie, wymieniając pocałunek pokoju. Obrzęd ten nazywa się Szubhqono, oto krótkie nagranie tego obrzędu z jednego z prawosławnych seminariów w Indiach:  Czytaj dalej „Wielki Post w Cerkwiach aramejskiej i malankarskiej”

III Niedziela Wielkiego Postu – Pokłonu Krzyżowi

W trzecim tygodniu Wielkiego Postu wielokrotnie słyszeliśmy wołanie w hymnach daj nam ujrzeć drzewo Krzyża!, w sobotę również prosiliśmy o wstawiennictwo Męczenników, by pomogli nam pokłonić się Krzyżowi. I tak, po tym tygodniu, i po równej połowie Wielkiego Postu, bo po dwudziestym jego dniu, w samym jego centrum, Cerkiew stawia nam Krzyż – oto doszliśmy do trzeciej niedzieli Wielkiego Postu: Niedzieli Pokłonu Krzyżowi (Niedzieli Kriestpokłonnej). Krzyż ten będzie na środku świątyni aż do piątku wieczór. W tym tygodniu zaczną się też dodatkowe modlitwy za katechumenów, przygotowujących się już bezpośrednio do chrztu.

3gallery_337_337_58632 (2).jpg

I TREŚĆ
Poprzez zasadzenie Drzewa Krzyża w połowie Wielkiego Postu jawi się tu jako centrum: Historii Zbawienia w skali makro jak i tej mikro, czyli naszego duchowego życia. Bo być prawdziwie chrześcijaninem to znaczy podążać  Czytaj dalej „III Niedziela Wielkiego Postu – Pokłonu Krzyżowi”