Wielki Post w Cerkwi koptyjskiej

Czas na kilka słów o tym, jak wygląda Wielki Post u prawosławnych Egipcjan, a prywatnie jednej z moich ulubionych tradycji, czyli w Kościele koptyjskim.

539873_10150938512177497_1755453789_n Czytaj dalej „Wielki Post w Cerkwi koptyjskiej”

Reklamy

V tydzień Wielkiego Postu

Piąty tydzień Wielkiego Postu jest ostatnim pełnym tego okresu – tzn. Świętej Czterdziesiątnicy. Dlatego też jest on wyjątkowy pod kilkoma względami.

I Coraz bliżej Święta, coraz bliżej Święta…
W Ewangelii minionej niedzieli (Mk 9, 17-31) mieliśmy pierwszą zapowiedź Wielkiego Tygodnia z ust samego Chrystusa, zaś na poniedziałkowej jutrzni słyszymy pierwszą zapowiedź pewnego wydarzenia poprzedzającego Wielki Tydzień, które de facto będzie sprężyną wydarzeń:

Panie, który pozwoliłeś nam uprzedzić dzisiejszy dzień,
święty tydzień świetliście jaśniejący i poprzedzający
budzące bojaźń powstanie Łazarza z martwych,
pozwól Twoim sługom z bojaźnią Twoją
przejść pole bitwy postu, wszystko spełniając.

Oczywiście, mowa tu o wskrzeszeniu Łazarza, które będzie na nowo uobecnione i świętowane w pierwszy dzień po zakończeniu Wielkiego Postu, w Sobotę Łazarza.

112779.p.jpg Czytaj dalej „V tydzień Wielkiego Postu”

Święty Efrem Syryjczyk – krótki żywot i cytaty

Został nam ostatni pełny tydzień Wielkiego Postu, więc warto dać kilka cytatów ze świętego, którego modlitwa „Panie i Władco” z pokłonami towarzyszy nam w tym świętym czasie. Mowa oczywiście o św. Efremie Syryjczyku.  Cytaty, umieszczone po żywocie, w większości tłumaczone z arabskiego – najbliższego języka aramejskiemu, w którym pisał św. Efrem.ChomikImageCACVHHFW

ŻYWOT
Urodził się na początku IV wieku   Czytaj dalej „Święty Efrem Syryjczyk – krótki żywot i cytaty”

Wiara i cierpienie – metropolita Aleppo Paweł (Jazidżi) na Niedzielę św. Jana Klimaka

Pierwotnie ten tekst w moim tłumaczeniu ukazał się na cerkiew.pl w tym miejscu.
Hierarcha nawiązując do Ewangelii tego dnia (Mk 9, 17-31) mówi o problemach dzisiejszego świata oraz o tym, jak można je rozwiązać. Jednocześnie zachęcam do modlitwy za Cerkiew w Syrii i samego władykę Pawła – od kiedy został porwany w kwietniu przed czterema laty, nie ma żadnych wieści o jego losie.

Ten rodzaj [złego ducha] nie może być wyrzucony inaczej, jak tylko przez modlitwę i post
Wydarzenie, o którym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, jest opisem codzienności naszego życia, czyli Chrystus w zderzeniu z człowiekiem cierpiącym przez szatana. Po jednej stronie mamy uczniów i ojca cierpiącego syna, który nie może swoją wiarą wybawić dziecka od cierpień. Scena z synem przedstawia obraz większości współczesnych społeczeństw i ich kultur. Cechami tego dziecka są przemoc i brzydota; mieszkający w dziecku szatan często rzuca je okrutnie w ogień. Czyni je antyspołecznym, niemym i głuchym. Nie ma okropniejszej sceny niż ta, w której dziecko toczy z ust pianę i zgrzyta zębami i uderza o ziemię, pozbywając się w ten sposób resztek godności.

21t2b1pt419s816qi11ina.jpg

W czasach dzisiejszych cywilizacji przemoc jest szeroko rozpowszechniona. Mimo, iż społeczeństwo kultywuje w sobie wiele wartości  Czytaj dalej „Wiara i cierpienie – metropolita Aleppo Paweł (Jazidżi) na Niedzielę św. Jana Klimaka”

IV Niedziela Wielkiego Postu – św. Jana Klimaka

Czwarta niedziela Wielkiego Postu to Niedziela św. Jana Klimaka vel „Drabiniarza” (cs. Ijoann Lestwicznik).

4pic_845_large.jpg

Niedziela ta niesie ze sobą kilka treści:
1. Patron tego dnia to wielki asceta, autor słynnej „Drabiny do Raju” – przewodnika życiowej drogi, jaką w Wielkim Poście przechodzimy tak jakby w pigułce, by ją wypełniać jednak już zawsze w życiu.  Czytaj dalej „IV Niedziela Wielkiego Postu – św. Jana Klimaka”

Metropolita Góry Liban Jerzy (Khodr) na święto Zwiastowania

Pierwotnie ten tekst jednego z najwybitniejszych współczesnych prawosławnych teologów arabskich, metropolity Góry Liban Jerzego (Khodra)., w moim tłumaczeniu ukazał się na cerkiew.pl w tym miejscu. Pierwsza część tych rozważań to analiza Apostoła tego święta (Hbr 2, 11-18), zaś druga wiąże Zwiastowanie z Wielkim Postem oraz tym, do czego on przygotowuje – to jest Wielkiego Tygodnia i Paschy.

Ten tekst, podobnie jak inne tego hierarchy, osadzony jest głęboko w myśli semickiej i czerpie z bogactwa języka arabskiego, tak bliskiego przecież aramejskiemu i hebrajskiemu – to w tych realiach Bóg przygotowywał świat na Swoje Wcielenie, i to tam Wcielenie (co wspominamy w święto Zwiastowania) się urzeczywistniło.

Na koniec należy dodać, że arabskie słowo na Zwiastowanie – „Al-Biszara” – podobnie jak w cerkiewno-słowiańskim „Blagoweszczenie” i greckim „Evangelismos” oznacza dosłownie „dobrą, radosną nowinę”, zaś czasownik od tego słowa to „objawiać, głosić dobrą, radosną nowinę”.

Zwiastowanie Zbawienia
Celem Zwiastowania Boskiego Wcielenia jest Zbawienie. Owoc zwiastowania jest opisany przez autora dzisiejszego Apostoła: Ten, który uświęca (tj. Chrystus), jak i ci, którzy mają być uświęceni (tj. wierni), z jednego Ojca są wszyscy i to ustanawia braterstwo między nami a Zbawiającym. To nasze bycie braćmi wobec Pana objawia się w tym, że Go wysławiamy w Cerkwi, a także poprzez słowa Jezusa (z Apostoła): Oto ja i dzieci moje, które dał mi Bóg – to znaczy, są to dzieci Boga. ann2014-03-25-12-32-16 Czytaj dalej „Metropolita Góry Liban Jerzy (Khodr) na święto Zwiastowania”

Święto Zwiastowania Bogurodzicy

25 marca, równo 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem, obchodzone jest święto Zwiastowania Bogurodzicy (cs. Blagoweszczenije)Bóg stał się człowiekiem, i natura Boska zjednoczyła się z naturą ludzką. Bóg stał się człowiekiem po to, byśmy my mogli stać się bogami.

17424941_1345389035519210_127580775871736039_n  Czytaj dalej „Święto Zwiastowania Bogurodzicy”