Prawosławie poprzez przeszłość wkraczające w przyszłość – metropolita Paweł na Niedzielę Tryumfu Ortodoksji

Pierwotnie to kazanie metropolity Aleppo Pawła (Jazidżiego) w moim tłumaczeniu ukazało się na cerkiew.pl w tym miejscu.

Za wiarę Mojżesz wolał raczej cierpieć z ludem Bożym, niż używać przemijających rozkoszy grzechu (Hbr 11, 24-25)
Co mogą myśleć prawosławni o tej niedzieli – Niedzieli Tryumfu Ortodoksji (Prawosławia)? Wielu ludzi tego dnia myśli o podziale wyznaniowym i wynosi pozycję prawosławnego wyznania ponad inne chrześcijańskie denominacje. Religie to, ogólnie rzecz biorąc, Boskie ścieżki, na które Bóg schodzi do człowieka, a człowiek wspina się do Boga. Zagadnienie religii jest szersze niż nasze dzisiejsze rozmowy. Nie ma wątpliwości, że wszystkie religie pomagają ludziom prowadzić się dobrze pod względem etycznym, zachowywać się rozważnie oraz żyć w pokoju i społecznej harmonii. Odnosi się to szczególnie do religii wyznających wiarę w jednego, żywego Boga. Są one jak nicie chwytające Boga, których człowiek używa do związania się z Wszechmogącym.  Czytaj dalej „Prawosławie poprzez przeszłość wkraczające w przyszłość – metropolita Paweł na Niedzielę Tryumfu Ortodoksji”