Krótki (?) opis ogólnych nabożeństw wielkopostnych + nagrania

Pewnie większość Czytelników to zna, ale może jednak nie każdy, stąd też opiszę tu w miarę krótko charakterystyczne wielkopostne nabożeństwa. Przy czym o dwóch z nich napisałam osobne artykuły: Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów oraz Wielki Kanon Pokutny św. Andrzeja z Krety. Natomiast o charakterystyce poszczególnych dni tygodnia w Wielkim Poście traktuje ten tekst.

1. Wielkopostna jutrznia (sprawowana od poniedziałku do piątku włącznie; sobotnia ma tylko jej elementy)
a) Po sześciopsalmiu i ektenii zamiast wersetów Bóg i Pan, i objawił się nam (cs. Bog Gospod i jawisja nam) śpiewa się Od godzin nocnych duch mój czuwa (cs. Ot noszczi utreniujet duh moj) przetykane śpiewem „alleluja” na ton tygodnia. To pewnie może szokować rzymskich katolików, u których „alleluja” zupełnie nie jest używane od początku Wielkiego Postu – a w starszych rytach od Przedpościa – aż do Wielkiej i Świętej Nocy, kiedy następuje jego uroczysta aklamacja.
b) Specyficzny śpiew kanonu, czyli: Czytaj dalej „Krótki (?) opis ogólnych nabożeństw wielkopostnych + nagrania”