III Niedziela Wielkiego Postu – Pokłonu Krzyżowi

W trzecim tygodniu Wielkiego Postu wielokrotnie słyszeliśmy wołanie w hymnach daj nam ujrzeć drzewo Krzyża!, w sobotę również prosiliśmy o wstawiennictwo Męczenników, by pomogli nam pokłonić się Krzyżowi. I tak, po tym tygodniu, i po równej połowie Wielkiego Postu, bo po dwudziestym jego dniu, w samym jego centrum, Cerkiew stawia nam Krzyż – oto doszliśmy do trzeciej niedzieli Wielkiego Postu: Niedzieli Pokłonu Krzyżowi (Niedzieli Kriestpokłonnej). Krzyż ten będzie na środku świątyni aż do piątku wieczór. W tym tygodniu zaczną się też dodatkowe modlitwy za katechumenów, przygotowujących się już bezpośrednio do chrztu.

3gallery_337_337_58632 (2).jpg

I TREŚĆ
Poprzez zasadzenie Drzewa Krzyża w połowie Wielkiego Postu jawi się tu jako centrum: Historii Zbawienia w skali makro jak i tej mikro, czyli naszego duchowego życia. Bo być prawdziwie chrześcijaninem to znaczy podążać  Czytaj dalej „III Niedziela Wielkiego Postu – Pokłonu Krzyżowi”