Piątek Palmowy – ostatni dzień Wielkiego Postu

Piątek Palmowy, dzień przed Sobotą Wskrzeszenia Łazarza i Niedzielą Palmową, to ostatni, czterdziesty dzień Wielkiego Postu. Na Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów, będącej de facto ostatnim wielkopostnym nabożeństwem, ostatni raz czytany jest fragment Księgi Rodzaju. Mówi on o obrzędach pogrzebania Jakuba (Izraela) trwających 40 dni. 40 dni na pogrzebanie grzechów…

Na tej Liturgii słyszymy też dwa wyjątkowe, poruszające hymny: 

Czytaj dalej „Piątek Palmowy – ostatni dzień Wielkiego Postu”