Święta i Wielka Sobota – liturgicznie, cz. 1 (jutrznia)

Wielka Sobota – dzień wielkiej ciszy i spokoju na Ziemi, a zarazem wielkiego hałasu i dynamizmu poza nią. Bóg spoczywa w grobie na ziemi, Bóg zstępuje do otchłani, Bóg króluje na Niebiosach. Te niepojęte dla człowieka – przynajmniej w tym życiu – sprawy Cerkiew stara się wyrazić w swoich nabożeństwach.

Pierwszym z nich jest Jutrznia Wielkiej Soboty, czasem nazywana Jerozolimską, bowiem pierwotnie była ona sprawowana nad Grobem Pańskim w Jerozolimie. Powinna zacząć się ona nad ranem, jeszcze o zmroku, z dwóch powodów. Po pierwsze, ma charakter czuwający, a po drugie, z obawy przed Żydami Józef i Nikodem przybyli do Piłata uprosić Ciało swego Nauczyciela nocą. Dlatego i my, około drugiej w nocy, podążamy do cerkwi z zapalonymi w rękach świecami, by dokonać pogrzebu i opłakania Syna Bożego – bo właśnie tym jest Jutrznia Wielkiej Soboty: pogrzebem Chrystusa.

si-s-au-spaimantat-ostirile.jpg

Na środku świątyni już od wielkopiątkowego popołudnia jest płaszczenica – Grób Pański (więcej o niej tutaj). To wokół niej się gromadzimy w ramach tego nabożeństwa. Jego przebieg jest następujący: Czytaj dalej „Święta i Wielka Sobota – liturgicznie, cz. 1 (jutrznia)”

Święty i Wielki Piątek – treść

Wielki Piątek rozpoczyna się de facto od pojmania Chrystusa w późny wieczór Wielkiego Czwartku. Wtedy zaczyna się Męka fizyczna, bo ta psychiczna i duchowa trwa od Wielkiego Poniedziałku: faryzeusze, sadyceusze, Herodianie, a nawet z tych najbliższych – Judasz… Wszyscy słowem i podstępem dręczyli Jezusa.

Strasti Hospodnie.jpg

Męka Pańska zaczyna się w Noc, w którą przed wiekami ten sam męczony teraz Bóg wyrwał Żydów z niewoli egipskiej – to Pascha starego Przymierza. Już na wieczerzy paschalnej Starego Przymierza padało sakralne pytanie: Czym różni się ta Noc od wszystkich innych nocy? To samo pytanie musiało być zadane tę godzinę-dwie wcześniej, na Ostatniej Wieczerzy, bo przecież była ona żydowską wieczerzą paschalną. Jednak sens tego pytania jest nowy: odpowiada na nie sam Wcielony Bóg, i to nie tylko słowem, ale i czynem. Święta Noc, a jednak naród żydowski jest tak zafiksowany na ziemskiej idei Boga-Wspomożyciela, że Tego Boga w tę ustanowioną przez Niego uroczystą Noc zdradza i wydaje na śmierć… Dlatego wszystkie Kościoły Czytaj dalej „Święty i Wielki Piątek – treść”