VI Niedziela Paschy – o Ślepcu

Niedziela o Ślepcu jest ostatnią w Okresie Paschalnym, ale, rzecz jasna, nie ostatnią Świętej Pięćdziesiątnicy. Jak sama nazwa wskazuje, przytacza ona cud uzdrowienia przez Chrystusa ślepca, opisany w Ewangelii Jana (J 9, 1-38), którą przecież czytamy w przeciągu Świętej Pięćdziesiątnicy.

Tak jak w poprzednie dwie niedziele, oraz w święto Połowy Pięćdziesiątnicy, tak i tu mamy motyw wody, i to właściwie w dwóch elementach. Pierwszy – Chrystus używa śliny, by uzdrowić ślepca. A raczej – według nauki Ojców (można o tym przeczytać choćby w synaksarionie dnia) – będąc Bogiem, dopełnia stworzenia Bożego, bo ten człowiek miał puste oczodoły. Po drugie, Zbawiciel nakazuje ślepcowi po cudzie obmyć się w sadzawce Siloam.

05-25 Неделя о Слепом.jpg

Woda to materia, za pomocą której dokonuje się chrztu. Czytaj dalej „VI Niedziela Paschy – o Ślepcu”