Czterdziesty dzień od Paschy – Wniebowstąpienie Pańskie (liturgicznie)

Święto Wniebowstąpienia Pańskiego (cs. Woznesenje Gospodnje) to jedno z 12 wielkich świąt cerkiewnych, i jedno z kilku ruchomych – bo obchodzone zawsze w czwartek, na czterdziesty dzień od Niedzieli Paschy. Ma ono więc typowe cechy święta z grona 12 wielkich, czyli własne hymny do każdego z jego typów, jakimi są m. in. troparion, kontakion, kanon, wieliczanie, zadostojnik, trzy antyfony na Liturgii, eksapostilarion (cs. swetilen) itd. Jego wieczernia sprawowana w środę wieczorem ma charakter czuwania jak na inne święta z 12 wielkich, tj. czytane są 3 paremije, tj. fragmenty ze Starego Testamentu Iz 2, 2-3; Iz 62, 10 – 63, 3 i 7-9; Za 14, 1 i 4 i 8-11, a także jest błogosławieństwo pięciu chlebów, wina i oliwy w ramach tzw. litiji. Litija to wyjście do narteksu – przedsionka; niegdyś litija mogła być przed świątynią, stąd na południowej słowiańszczyźnie słowo „litija” po dziś dzień oznacza procesję, zaś na wschodniej słowiańszczyźnie na procesję przyjęło się mówić „krestnyj hod”. Na jutrzni czytana jest Ewangelia (Mk 16, 9-20).

13433363_1792452610987247_2749676707097212260_o.jpg

Szaty liturgiczne są wciąż białe – taki kolor obowiązuje Czytaj dalej „Czterdziesty dzień od Paschy – Wniebowstąpienie Pańskie (liturgicznie)”