VII niedziela od Paschy – Ojców I Soboru Powszechnego

Siódma niedziela Świętej Pięćdziesiątnicy poświęcona jest pamięci 318 Ojców I Soboru Powszechnego zgromadzonych w Nicei w 325 roku. Nie jest to już kolejna Niedziela Paschalna, jednakże charakter nabożeństw dalej jest tryumfalny, bo trwa Święta Pięćdziesiątnica, o czym świadczy choćby biały kolor szat liturgicznych. Poza tym, każda niedziela to Mała Pascha.

Sobór zebrał się w lipcu, więc może się pojawić pytanie, dlaczego wspominamy go – w zależności od daty Paschy w danym roku – w maju lub czerwcu? Otóż, dzisiejsza niedziela potwierdza fakt Wniebowstąpienia Chrystusa, które przeżywaliśmy na nowo w czwartek, a zarazem przygotowuje do wielkiego święta Zstąpienia Ducha Świętego oraz Trójcy Świętej, które będziemy obchodzić równo za tydzień.

first-ecumenical-council

Ten pierwszy aspekt wyjaśnia Czytaj dalej „VII niedziela od Paschy – Ojców I Soboru Powszechnego”