Ostatnie dni Pięćdziesiątnicy – w oczekiwaniu na zstąpienie Świętego Ducha

W tygodniu pomiędzy Niedzielą Ojców I Soboru Powszechnego a ostatnią sobotą Świętej Pięćdziesiątnicy codziennie za pomocą hymnów prosimy o zesłanie Świętego Ducha. Co ważne, prosimy o to Chrystusa – drugą Osobę Trójcy, a nie samego Ducha. Czemu? Bo Ten jeszcze nie zstąpił, niejako znamy Go tylko z opowieści – oczywiście, w historii już zszedł, dlatego Cerkiew nie pomija Go zupełnie w czasie 49 dni od Paschy. Stąd też, zasadniczo, nie odmawiamy żadnych modlitw do Ducha Świętego w tym czasie – to tradycja całego chrześcijańskiego Wschodu, niezależnie od rytu. Zachód ma nieco inne podejście, gdyż zna tradycję nowenny (9 dni), którą zaczyna od piątku po Wniebowstąpieniu, codziennie modląc się do Ducha Świętego, by zstąpił. Ta nowenna jest też częścią tradycji prawosławia rytów zachodnich, w tym miejscu można zapoznać się z jej modlitwami na każdy dzień po angielsku.

124977_7_inaltarea-domnului.jpg

Oto przykłady prawosławnych hymnów z ostatnich dni:  Czytaj dalej „Ostatnie dni Pięćdziesiątnicy – w oczekiwaniu na zstąpienie Świętego Ducha”