Sobota Rodzicielska przed Świętem Pięćdziesiątnicy – dalsze oczekiwanie

Piątkowy wieczór zaczyna Sobotę Rodzicielską – tak naprawdę jeden z dwóch dni szczególnych modlitw za wszystkich zmarłych w całym bizantyjskim Prawosławiu; bo reszta zależy od tradycji lokalnej. Pierwszą z nich jest Sobota Rodzicielska przed Sobotą Mięsopustną (inna nazwa: o Sądzie Ostatecznym) w okresie Przedpościa. Pisałam o niej – jak i ogółem o istocie Sobót Rodzicielskich – w tym artykule, zatem tutaj już nie będę rozwlekać się na temat pt. na czym polega taki dzień.

pomenire_w1000_h613_q100.jpg

To znamienne, że w każdej z w dwóch najważniejszych księgach liturgicznych Prawosławia występuje po jednym dniu modlitw za zmarłych. Pierwszy z nich jest bardziej na początku księgi Triody Postnej, zaś drugi – pod koniec księgi Triody Kwietnej (Pentekostarionu). Czytaj dalej „Sobota Rodzicielska przed Świętem Pięćdziesiątnicy – dalsze oczekiwanie”