Post Apostolski

Dzień po święcie Wszystkich Świętych, kiedy już kończy się Triod Kwietna (Pentekostarion), w poniedziałek, prawosławni tradycji bizantyjskiej dołączają do swych orientalnych braci i sióstr w wierze, rozpoczynając Post Apostolski.

12 apostles I_M_Petrou kai Pavlou Kleinovou - 167.JPG

Ten post, zwany też Postem Piotrowym, lub – rzadziej – Postem Pawłowym, przygotowuje do święta apostołów Piotra i Pawła, obchodzonego 29 czerwca. De facto, ten post jest też w zastępstwie za post przed Świętem Zesłania Świętego Ducha, gdyż to tak wielkie święto, że normalnie post być powinien, lecz, jak było wspomniane, w okresie Świętej Pięćdziesiątnicy pościć się nie powinno.

To nawiązanie do tego, iż apostołowie po Czytaj dalej „Post Apostolski”