Modlitwa na Post Apostolski

Jak wspomniałam we wczorajszym wpisie, na Post Apostolski – poza tradycją koptyjską – nie ma przypisanych szczególnych modlitw. Jednak w moim serbskim kanoniku-akatystarzu, po Kanonie do św. Mikołaja i Apostołów, widnieje pewna modlitwa. Modlitwa za wstawiennictwem Apostołów, o charakterze pokutnym. Stąd też wydaje mi się, że bardzo dobrze pasuje ona do treści i natury Postu Apostolskiego. Oto moje tłumaczenie na język polski:

ib_home_0_3.jpg

Władco Panie, Twój jest dzień i Twoja jest noc, Tobie służy wszelkie stworzenie, i wszystko co oddycha, chwali Cię. A ja nieszczęsny, który całe swoje życie spędziłem skalanie, przepełniony jestem strachem, bowiem wstydzę się  wszystkich swoich niezliczonych złych czynów, które popełniłem w minione dni, i dlatego nie mam otwartości wobec Ciebie. Bowiem bezprawie moje jest wielkie, grzechy moje bez miary, a nieprzyjaciele nieustannie mnie atakują, o Panie. Czytaj dalej „Modlitwa na Post Apostolski”