Święty Teofan Rekluz o poście

Natrafiłam na pewien cytat ze św. Teofana Rekluza, który przytaczam poniżej:

Pahq-lezu-e1488174203529.jpg

Biedny post! Tyle cierpi napaści, tyle pogróżek, złorzeczeń, prześladowań, dyskryminacji… Jednak jeszcze, dzięki Bogu, jakoś się trzyma, nie ustępuje! Jakże by inaczej? Przecież sam Chrystus pościł, apostołowie pościli, wszyscy inni święci również. Jeśli zajrzeć w rajskie komnaty, nie znajdziecie tam nikogo,, kto by w ziemskim życiu nie pościł. Czytaj dalej „Święty Teofan Rekluz o poście”