29 czerwca – święto apostołów Piotra i Pawła

Zgodnie ze starożytną Tradycją Wschodu i Zachodu, pierwsi apostołowie pomiędzy równymi sobie (jak rytmicznie to brzmi ;p), tj. święci Piotr i Paweł, ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia: 29 czerwca. Jedna data śmierci, jedno jej miejsce (Rzym), jeden rodzaj (męczeństwo). A jednak byli bardzo różni.

różna ich była droga do Chrystusa: pierwszy uwierzył od razu, drugi najpierw prześladował;
różny status społeczny: pierwszy prosty rybak, drugi uczony w Piśmie i przy okazji tkacz namiotów;
różne charaktery: pierwszy porywczy, drugi wyważony;
różne zadania: pierwszy miał głównie działać wśród Żydów, drugi zaś przede wszystkim ewangelizować pogan.

Różnorodność w jedności i jedność w różnorodności – to kwintesencja Cerkwi prawosławnej. Dlatego święci apostołowie Piotr i Paweł często są przedstawiani na ikonach albo w pocałunku miłości, albo jako trzymający wspólne w domach symboliczny budynek cerkiewny, czasem w otoczeniu innych apostołów. Więcej o ikonie święta w tym artykule.

08_06_17_3054.jpg

Święto to nie jest z grona 12 największych, ale, zarazem, Czytaj dalej „29 czerwca – święto apostołów Piotra i Pawła”