„Tam gdzie Serb, tam i Slava” – co to jest serbska tradycja Slavy?

Ten tekst mojego autorstwa pierwotnie ukazał się na cerkiew.pl

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów serbskiej tradycji prawosławnej jest tzw. Slava. To święto patrona rodziny, dziedziczonego po linii męskiej od ponad tysiąca lat. Slavę ma też parafia (to po prostu święto parafialne), miasto, dana organizacja itp. Wspólną Slavą serbskich szkół jest dzień św. Sawy, jako że jest on patronem oświaty w Serbii. Prawosławni innych narodowości często pytają Serbów o ten obyczaj, jego znaczenie i przebieg. W Polsce mieszka niewielu Serbów, jednak wszyscy w takim stopniu, na ile mogą, starają się zachować ten starożytny obyczaj, tak jak ich przodkowie i rodacy tak w Ojczyźnie, jak i rozsiani po niemalże całym świecie. Pierwsza część artykułu to teologiczno-historyczne objaśnienie tej tradycji (tłumaczenie z tvhram.rs), druga zaś mówi o tym, jak ona wygląda dzisiaj.

zv_3.jpg

OBJAŚNIENIE TEOLOGICZNO-HISTORYCZNE

Nasi [tj. Serbów] przodkowie przyjęli chrześcijaństwo w IX wieku, i w miejsce dotychczasowej bałwochwalczej wiary zaakceptowali wiarę w jednego Boga. Będąc oświecanymi chrześcijańskim nauczaniem i odrzucając bałwochwalcze przynoszenie ofiar, kierowali do Pana modlitwy o zdrowie, szczęście i powodzenie swojej rodziny oraz własne. Choć nasi przodkowie modlili się do Boga każdego dnia, mieli w przeciągu roku Jeden Dzień, w którym składali dziękczynienie Bogu za każde dobro, którym ich obdarzył. Tego dnia świętowali Czytaj dalej „„Tam gdzie Serb, tam i Slava” – co to jest serbska tradycja Slavy?”