15 listopada – początek Postu Bożonarodzeniowego

Piętnastego listopada Cerkiew prawosławna rozpoczyna Post Bożonarodzeniowy. To pierwszy post w roku liturgicznym, przygotowujący do świątecznego tryptyku: Narodzenia Chrystusa (25 grudnia), Obrzezania Pańskiego (1 stycznia) oraz Objawienia Pańskiego=Epifanii (6 stycznia). Post ten trwa 40 dni na pamiątkę tego, jak Mojżesz przez 40 dni pościł przed otrzymaniem Bożych przykazań na Synaju. Święci Ojcowie zinterpretowali to jako zachętę dla nas, byśmy do przyjęcia Wcielonego Boga – Którego obecność w Starym Testamencie symbolizowały właśnie tablice Dekalogu – przygotowywali się właśnie przez taką samą długość czasu. Sześć niedziel ma symbolizować również tysiąclecia przygotowań Narodu Wybranego, a za tym całej ludzkości, do przyjścia na świat Chrystusa. Z racji tego, że 40 dni przed Bożym Narodzeniem – którego datę wyznaczono na dzień przesilenia słonecznego, by kult pogański łagodnie zastąpić chrześcijańskim – wypada 15 listopada, a dzień wcześniej przypada pamięć apostoła Filipa, w tradycji wschodniosłowiańskiej post ten nazywa się właśnie Postem Filipowym. W pozostałych tradycjach określa się go najczęściej mianem Postu Bożonarodzeniowego, choć w świecie anglojęzycznym popularnym jest także zachodnie określenie Adwent.

41422bba07.jpg

Betlejem, przygotuj się!
Uczyń gotowym żłób,
a grota niech przyjmuje.
Albowiem Prawda już nadeszła, a cień już odszedł…

Początek Postu Bożonarodzeniowego – Czterdziesiątnicy, 15 listopada

W Cerkwiach tradycji bizantyjskiej początek tego postu  Czytaj dalej „15 listopada – początek Postu Bożonarodzeniowego”