Metropolita Góry Liban Jerzy (Khodr) na początek Postu Bożonarodzeniowego

Kazanie metropolity Góry Liban Jerzego (Khodra), które dwa lata temu w moim tłumaczeniu z arabskiego ukazało się na cerkiew.pl. Motywem przewodnim tego tekstu jest, ważna w religijności bliskowschodniej, jałmużna postna. Rozumiana jednakże nie tylko jako wyrzeczenie się części pieniędzy i oddanie ich biednym; to wyrzeczenie się całego siebie, oddanie się całego siebie Bogu i bliźniemu. W oryginale występuje tu często gra słów, nadająca głębię i różne poziomy znaczeń, które jednakże trudno oddać w języku polskim; w przypisach zostały zaznaczone trzy takie momenty.

Cerkiew antiocheńska od ośmiu wieków obchodzi Post Bożonarodzeniowy, który rozpoczyna się 15 listopada. Jego duchem jest czterdziestodniowa odnowa1, a konkretnie trening duszy i upiększenie jej w celu spotkania Chrystusa, Który ustanowił posty również po to, byśmy w tym czasie odkładali pieniądze normalnie przeznaczane na jedzenie, a następnie dali je biednym.

d1a5919130.jpg

Każdy post to współudział. Człowiek pości dla innych. A więc, czyje serce jest bez miłosierdzia, tego post jest nieważny. Kto nienawidzi  Czytaj dalej „Metropolita Góry Liban Jerzy (Khodr) na początek Postu Bożonarodzeniowego”