Wprowadzenie Bogurodzicy na greckiej wsi – kilka słów o świątecznych zwyczajach

Tekst pierwotnie ukazał się rok temu na cerkiew.pl w moim tłumaczeniu.

Na greckiej wsi, ze względu na inny klimat, święto Wprowadzenia Bogurodzicy do Świątyni ma specyficzny charakter, bardzo różny od tego znanego nam w Polsce. Można tu też dodać, iż nieco podobne obyczaje mają prawosławni Arabowie na święto przypadające dwa tygodnie później – św. Barbary i św. Jana Damasceńskiego (4 grudnia).

Wiele religijnych obyczajów jest wiejskich, i ma starożytne korzenie w oczekiwaniu na dobre zbiory.

W Grecji warunki klimatyczne nie są identyczne w każdej jej części, przeto rozpoczęcie prac rolniczych, a zwłaszcza zasiewu,  Czytaj dalej „Wprowadzenie Bogurodzicy na greckiej wsi – kilka słów o świątecznych zwyczajach”

21 listopada – święto Wprowadzenia Bogurodzicy do Świątyni (treść)

Treścią święta Wprowadzenia Bogurodzicy do Świątyni (cs. Wwiedenija Preswiatoj Bogorodicy) jest to, że proroctwo mesjańskie coraz bardziej się zawęża, wskazuje konkretnie: najpierw jako syn Abrahama, potem jako syn Izraela, potem jako Syn Dawida, a wreszcie – jako syn Maryi. Zatem Maria jest Wybraną, a zarazem darem od ludzkości dla Boga (por. hymny Bożonarodzeniowe).

296242_520997444634539_1628066518_n.jpg

Na te dar i wybranie wskazuje dzisiejsze święto:  Czytaj dalej „21 listopada – święto Wprowadzenia Bogurodzicy do Świątyni (treść)”