Przeczystej ikonie Twojej pokłon oddajemy… – troparion Niedzieli Tryumfu Ortodoksji

Niedziela Tryumfu Ortodoksji (Prawosławia) to pierwsza niedziela Wielkiego Postu, o której więcej można przeczytać w tym miejscu na blogu.

photo-sunday-orthodoxy-planas-icon-large-wide.jpg

To radosne zwieńczenie Czystego Tygodnia, zwycięstwo  czystej Wiary nad herezją ikonoklazmu, a za tym – i innymi błędnymi naukami. Albowiem ikonoklazm w pewien sposób wynikł z herezji dotyczących: Trójcy Świętej, osoby Jezusa Chrystusa, tajemnicy Wcielenia, kultu oraz roli Bogurodzicy i świętych. Treść tej niedzieli streszcza jej troparion na ton 2, który po polsku brzmi tak:  Czytaj dalej „Przeczystej ikonie Twojej pokłon oddajemy… – troparion Niedzieli Tryumfu Ortodoksji”