Kalendarz i my

Co prawda rok cerkiewny rozpoczyna się września, a 1 stycznia to święto Obrzezania Pańskiego oraz św. Bazylego Wielkiego (o czym można przeczytać tutaj) – tym niemniej, refleksja na temat czasu może się pojawić, skoro zaczynamy nowy rok państwowy.

122646.b.jpg

Przez te wszystkie pytania o kalendarze widać, jak bardzo Eucharystia straciła ze Swojej dynamiki,  Czytaj dalej „Kalendarz i my”

Cerkiew a czas liturgiczny

Krótka refleksja na pierwszy dzień (1 września) nowego, 7527 roku. Więcej o tzw. indyktionie tutaj.

Rok liturgiczny w Cerkwi prawosławnej.jpg

Cerkiew nie jest podmiotem mijania materialnego czasu, mimo że porusza się w jego ramach, tak samo jak materialna przestrzeń. Cerkiew, będąca przedsionkiem i przedsmakiem wieczności, żyje w bezczasowym czasie,  Czytaj dalej „Cerkiew a czas liturgiczny”

Modlitwa o dobrego męża/żonę

Tym razem coś z innej „beczki”, jednak bardzo potrzebnego (w tym samej autorce bloga) – tłumaczenie moje, z serbskiego.

ślub

Panie, Boże Wieczny, Ty rozdzielonych doprowadziłeś do jedności,
i ustanowiłeś międzyosobową, nierozerwalną więź mężczyzny i kobiety.
Od Ciebie pochodzi to, że mężczyzna jednoczy się z kobietą
dla wzajemnej pomocy i przedłużenia rodu ludzkiego;
przeto i mi daj Panie, bym się spotkał(a) i zawarł(a) znajomość z człowiekiem
który mnie rozumie i któremu bym mogł(a) powiedzieć wszystko.
Zjednocz mnie z takim, który by mnie szczerze,
małżeńsko kochał przez całe życie.
Daj Panie, by znalazł(a) takiego, który rozróżnia
miłość od namiętności i pożądania.
Daruj mi, Panie, człowieka który zawsze będzie pragnął i szukał
mojej duszy i mojego serca, a nie tylko mojego ciała.
Ty sam Panie, Zbawicielu, w święty sposób
dokonaj tajemnego (sakramentalnego) i czystego małżeństwa między nami,
abyśmy byli zgodni duszą i ciałem,
byśmy wzajemnie wzbogacali swoje małżeńskie życie,
by jedno drugiego nie zostawiło w biedzie i zaniedbaniu,
lecz byśmy jako małżonkowie byli pobożni,
jednym duchem, zadowoleni i szczęśliwi.
Przesławny Panie, jeszcze modlę się do Ciebie,
byś temu, którego szuka dusza moja oraz mnie darował,
byśmy w nasze życie wnieśli Twoje radość i pokój,
byśmy znaleźli nieprzemijalną Miłość, którą nas Ty kochasz,
oraz byśmy mieli pociechę w zdrowych i dobrych dzieciach. Amen.

 

Cele modlitwy jest to: Taniec Izajasza w koronach czystości i Królestwa Niebieskiego na ślubie. Poniżej nagrania:  Czytaj dalej „Modlitwa o dobrego męża/żonę”

Wprowadzenie Bogurodzicy na greckiej wsi – kilka słów o świątecznych zwyczajach

Tekst pierwotnie ukazał się rok temu na cerkiew.pl w moim tłumaczeniu.

Na greckiej wsi, ze względu na inny klimat, święto Wprowadzenia Bogurodzicy do Świątyni ma specyficzny charakter, bardzo różny od tego znanego nam w Polsce. Można tu też dodać, iż nieco podobne obyczaje mają prawosławni Arabowie na święto przypadające dwa tygodnie później – św. Barbary i św. Jana Damasceńskiego (4 grudnia).

Wiele religijnych obyczajów jest wiejskich, i ma starożytne korzenie w oczekiwaniu na dobre zbiory.

W Grecji warunki klimatyczne nie są identyczne w każdej jej części, przeto rozpoczęcie prac rolniczych, a zwłaszcza zasiewu,  Czytaj dalej „Wprowadzenie Bogurodzicy na greckiej wsi – kilka słów o świątecznych zwyczajach”

„Pielgrzymka to bardziej wysiłek modlitewny, niż fizyczny” – wywiad z odnowicielem bułgarskiego pielgrzymowania Pawłem Pavlovem

Wywiad w moim tłumaczeniu pierwotnie ukazał się na cerkiew.pl dwa lata temu. Post Uspieński oraz święta Przemienienia Pańskiego i Zaśnięcia Bogurodzicy to szczególny czas pielgrzymek już od pierwszych wieków, stąd publikacja tekstu akurat w tym momencie.

Przez wieki mieszkańcy Sofii, którzy byli wystarczająco silnej wiary i prawdziwymi prawosławnymi Bułgarami, co najmniej raz w roku pieszo pielgrzymowali do rylskiego monasteru – najważniejszego w Bułgarii po dziś dzień. Tradycję przerwały czasy komunizmu. 

Jednakże grupa studentów, pod przewodnictwem akademickiego profesora Pawła Pavlova, stopniowo przywraca tę tradycję; co roku, od siedmiu lat, 1 sierpnia, czyli w pierwszy dzień Postu Uspieńskiego (przygotowującego do święta Zaśnięcia Bogurodzicy) pielgrzymi wyruszają z bułgarskiej stolicy do monasteru Rila na święto Przemienienia Pańskiego, tj. 6 sierpnia, by uczestniczyć tam w świątecznej Liturgii, a potem pomodlić się przed relikwiami św. Jana Rylskiego Cudotwórcy. To właśnie ten pierwszy bułgarski mnich (IX wiek), założyciel i patron rylskiego monasteru, największy święty tego narodu, patronuje pielgrzymce. Droga to ponad 100 kilometrów w górach.   Czytaj dalej „„Pielgrzymka to bardziej wysiłek modlitewny, niż fizyczny” – wywiad z odnowicielem bułgarskiego pielgrzymowania Pawłem Pavlovem”

Święty starzec Paisjusz o poście

12 lipca – niezależnie od kalendarza, tego samego dnia – obchodzimy pamięć współczesnego świętego, pochodzącego z greckiej Kapadocji św. starca Paisjusza Hagioryty (tj. Atoskiego).

Troparion św. starca Paisjusza po grecku

Przypatrzmy się temu, co święty Paisjusz mówił o poście:  Czytaj dalej „Święty starzec Paisjusz o poście”

Święty Teofan Rekluz o poście

Natrafiłam na pewien cytat ze św. Teofana Rekluza, który przytaczam poniżej:

Pahq-lezu-e1488174203529.jpg

Biedny post! Tyle cierpi napaści, tyle pogróżek, złorzeczeń, prześladowań, dyskryminacji… Jednak jeszcze, dzięki Bogu, jakoś się trzyma, nie ustępuje! Jakże by inaczej? Przecież sam Chrystus pościł, apostołowie pościli, wszyscy inni święci również. Jeśli zajrzeć w rajskie komnaty, nie znajdziecie tam nikogo,, kto by w ziemskim życiu nie pościł. Czytaj dalej „Święty Teofan Rekluz o poście”

Modlitwa na Post Apostolski

Jak wspomniałam we wczorajszym wpisie, na Post Apostolski – poza tradycją koptyjską – nie ma przypisanych szczególnych modlitw. Jednak w moim serbskim kanoniku-akatystarzu, po Kanonie do św. Mikołaja i Apostołów, widnieje pewna modlitwa. Modlitwa za wstawiennictwem Apostołów, o charakterze pokutnym. Stąd też wydaje mi się, że bardzo dobrze pasuje ona do treści i natury Postu Apostolskiego. Oto moje tłumaczenie na język polski:

ib_home_0_3.jpg

Władco Panie, Twój jest dzień i Twoja jest noc, Tobie służy wszelkie stworzenie, i wszystko co oddycha, chwali Cię. A ja nieszczęsny, który całe swoje życie spędziłem skalanie, przepełniony jestem strachem, bowiem wstydzę się  wszystkich swoich niezliczonych złych czynów, które popełniłem w minione dni, i dlatego nie mam otwartości wobec Ciebie. Bowiem bezprawie moje jest wielkie, grzechy moje bez miary, a nieprzyjaciele nieustannie mnie atakują, o Panie. Czytaj dalej „Modlitwa na Post Apostolski”

Nieustanna Pascha – refleksja metropolity Góry Liban Jerzego (Khodra)

Metropolita Jerzy – jeden z czołowych współczesnych arabskich teologów prawosławnych – mówi o tym, czym jest prawdziwa i nieustanna Pascha. Nie tylko w sam dzień święta, w Tygodniu Paschalnym, czy też w następnych dniach Pięćdziesiątnicy, kiedy może już mniej odczuwamy paschalność. Co istotne, autor używa aż pięć różnych arabskich słów związanych z wyrazem „przejście”. Oryginalny tekst ukazał się w sobotnim wydaniu libańskiej gazety „An-Nahar” (pol. „Dzień”), zaś moje tłumaczenie na cerkiew.pl tutaj

_7470231332295216658_n.jpg

Słowo „Pascha” oznacza Przejście; pierwotnie oznaczało ono przejście Hebrajczyków z Egiptu – ziemi niewolnictwa – do ziemi Obietnicy, czyli Palestyny. Chrześcijanie przejmując to słowo, nadali mu znaczenie ich przejścia w Chrystusie z grzechu do Wolności i Zbawienia. Czy przeciętny chrześcijanin rozumie, Czytaj dalej „Nieustanna Pascha – refleksja metropolity Góry Liban Jerzego (Khodra)”

Święty Efrem Syryjczyk – krótki żywot i cytaty

Został nam ostatni pełny tydzień Wielkiego Postu, więc warto dać kilka cytatów ze świętego, którego modlitwa „Panie i Władco” z pokłonami towarzyszy nam w tym świętym czasie. Mowa oczywiście o św. Efremie Syryjczyku.  Cytaty, umieszczone po żywocie, w większości tłumaczone z arabskiego – najbliższego języka aramejskiemu, w którym pisał św. Efrem.ChomikImageCACVHHFW

ŻYWOT
Urodził się na początku IV wieku   Czytaj dalej „Święty Efrem Syryjczyk – krótki żywot i cytaty”