Boskie upodobanie i ludzka miłość – metropolita Aleppo Paweł (Jazidżi) na Objawienie Pańskie

Tekst pierwotnie ukazał się na cerkiew.pl dwa lata temu, w moim przekładzie. 

Metropolita Aleppo Paweł (Jazidżi) to syryjski hierarcha z Patriarchatu Antiocheńskiego, który jest znany ze swych kazań i innych publikacji. W kwietniu 2013 roku został porwany wraz z metropolitą Janem (Ibrahimem) przez islamskich rebeliantów w objętej wojną domową Syrii. Los obydwu hierarchów wciąż pozostaje nieznany, a to wszystko dzieje się pośród międzynarodowego milczenia.

Różne są aspekty wielkiej uroczystości Epifanii. W przytoczonym kazaniu władyka Paweł przypomina, jaki najważniejszy przymiot Boga został objawiony nad rzeką Jordan, a także to, że w Swym akcie pokory i miłości Chrystus, prawdziwie Syn Boży (co zostaje wyjawione właśnie w momencie chrztu) wskazuje nam ludziom drogę do tego, jak i my możemy być dziećmi Bożymi.

10570481_1519135841749004_266300054395041861_n.jpg
Oto Syn Mój umiłowany, w którym mam upodobanie
Błogosławiony, który przychodzi w Imię Pańskie. Bóg jest Panem, i objawił się nam – oto hymn święta Teofanii. Oświadcza on dwie rzeczy:  Czytaj dalej „Boskie upodobanie i ludzka miłość – metropolita Aleppo Paweł (Jazidżi) na Objawienie Pańskie”

Reklamy

Dobra Nowina Bożego Narodzenia – metropolita Aleppo Paweł (Jazidżi) na święto Narodzenia Chrystusa

Tekst w moim tłumaczeniu ukazał się dwa lata temu na stronie cerkiew.pl

Metropolita Aleppo Paweł (Jazidżi) to syryjski hierarcha z Patriarchatu Antiocheńskiego, który jest znany ze swych kazań i innych publikacji. W kwietniu 2013 roku został porwany wraz z metropolitą Janem (Ibrahimem) przez islamskich rebeliantów w objętej wojną domową Syrii. Los obydwu hierarchów wciąż pozostaje nieznany, a to wszystko dzieje się pośród międzynarodowego milczenia.

Są różne aspekty Bożego Narodzenia, tekstów ewangelicznych i liturgicznych dotyczących go. Władyka Paweł skupia się na tym najważniejszym – Wcieleniu odwiecznego Boga-Słowo i wszystkim, co z tym związane.
Niestety, język polski nie może tutaj oddać pełni znaczeń arabskiego, który, tak jak biblijny hebrajski, jest językiem semickim, a w tym tekście ma to szczególną rolę.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o prawosławnych Syryjczykach, by mogli w tych dniach w spokoju i radości przeżywać święta Bożego Narodzenia.

ChomikImagegf
Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli
Oto zawołanie anielskie, oto zawołanie dobrej nowiny, dające wam Ojcowskie przebaczenie win w święto Bożego Narodzenia. Bóg przychylił się do naszych próśb i obdarzył was wszystkich,  Czytaj dalej „Dobra Nowina Bożego Narodzenia – metropolita Aleppo Paweł (Jazidżi) na święto Narodzenia Chrystusa”

Pojęcie zasługi w języku miłości – metropolita Aleppo Paweł (Jazidżi) na Niedzielę Ojców

Tekst w moim tłumaczeniu ukazał się dwa lata temu na cerkiew.pl

Metropolita Aleppo Paweł (Jazidżi) to syryjski hierarcha z Patriarchatu Antiocheńskiego, który jest znany ze swych kazań i innych publikacji. W kwietniu 2013 roku został porwany wraz z metropolitą Janem (Ibrahimem) przez islamskich rebeliantów w objętej wojną domową Syrii. Los obydwu hierarchów wciąż pozostaje nieznany, a to wszystko dzieje się pośród międzynarodowego milczenia.

Niedziela Ojców, w syryjskiej tradycji nazywana też Niedzielą Rodowodu, jest ostatnią przed świętem Bożego Narodzenia, do którego przygotowuje czterdziestodniowy post. Jej niedzielne czytanie to początek Ewangelii Mateusza (1, 1-25), który składa się praktycznie wyłącznie z imion ziemskich przodków Jezusa Chrystusa. Zapewne nie raz myśleliśmy, jaki jest sens w wysłuchiwaniu tych hebrajskich, dziwnie brzmiących dla nas imion, których ponadto niektórzy właściciele ulegali swoim słabościom (są tam m. in. cudzołożnicy i mordercy). Metropolita Paweł w swej głębokiej analizie daje na to odpowiedź. 

Tekst być może nie jest najprostszy, i przy czytaniu go należy pamiętać, iż myśl arabskiego Prawosławia nieco różni się od tej dominującej na naszych terenach, jest też wyrażana w inny sposób; przy tym jednakże jest bardzo zakorzeniona w Biblii i Świętych Ojcach, co wynika zarówno z faktu bycia ludźmi tego samego regionu o tej samej (lub podobnej) mentalności, jak i bliskości języka arabskiego wobec hebrajskiego i aramejskiego.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o prawosławnych Syryjczykach, by już za kilka dni mogli w spokoju i radości przeżywać święta Bożego Narodzenia.

1992763e16.jpg
Księga rodowodu Jezusa Chrystusa
Ewangelia nie jest dla odśpiewania, ani dla badawczego czytania, lecz dla życia. Cerkiew czyta nam wersety ewangeliczne tylko dla tego celu, i jest to szczególna cecha Liturgii. Kto słyszy  Czytaj dalej „Pojęcie zasługi w języku miłości – metropolita Aleppo Paweł (Jazidżi) na Niedzielę Ojców”

Metropolita Góry Liban Jerzy (Khodr) na początek Postu Bożonarodzeniowego

Kazanie metropolity Góry Liban Jerzego (Khodra), które dwa lata temu w moim tłumaczeniu z arabskiego ukazało się na cerkiew.pl. Motywem przewodnim tego tekstu jest, ważna w religijności bliskowschodniej, jałmużna postna. Rozumiana jednakże nie tylko jako wyrzeczenie się części pieniędzy i oddanie ich biednym; to wyrzeczenie się całego siebie, oddanie się całego siebie Bogu i bliźniemu. W oryginale występuje tu często gra słów, nadająca głębię i różne poziomy znaczeń, które jednakże trudno oddać w języku polskim; w przypisach zostały zaznaczone trzy takie momenty.

Cerkiew antiocheńska od ośmiu wieków obchodzi Post Bożonarodzeniowy, który rozpoczyna się 15 listopada. Jego duchem jest czterdziestodniowa odnowa1, a konkretnie trening duszy i upiększenie jej w celu spotkania Chrystusa, Który ustanowił posty również po to, byśmy w tym czasie odkładali pieniądze normalnie przeznaczane na jedzenie, a następnie dali je biednym.

d1a5919130.jpg

Każdy post to współudział. Człowiek pości dla innych. A więc, czyje serce jest bez miłosierdzia, tego post jest nieważny. Kto nienawidzi  Czytaj dalej „Metropolita Góry Liban Jerzy (Khodr) na początek Postu Bożonarodzeniowego”

Chrześcijaństwo w zderzeniu z cierpieniami i śmiercią – metropolita Aleppo Paweł (Jazidżi)

Tekst w moim tłumaczeniu ukazał się pierwotnie na cerkiew.pl

Przedstawiamy Państwu kazanie wybitnego arabskiego teologa prawosławnego – metropolity Aleppo Pawła (Jazidżiego) – dotyczące perykopy z Ewangelii św. Łukasza (Łk 8, 41-55). Data nieprzypadkowa: przeddzień 1 listopada, którego zachodni chrześcijanie, a też i polscy prawosławni modlą się za zmarłych; jesteśmy nowostylnie w tygodniu przed niedzielą, kiedy czytana jest Ewangelia, do której odnosi się to kazanie; starostylnie jesteśmy w tygodniu przed Sobotą Św. Dymitra. Jednocześnie przypominamy, że władyka Paweł, wraz z innym syryjskim biskupem, Janem (Ibrahimem), został porwany w kwietniu 2013 roku przez muzułmańskich rebeliantów, i do dziś – mimo różnych pogłosek – jego los pozostaje nieznany. Pamiętajmy w naszych modlitwach o tych hierarchach, a także o naszych prawosławnych braciach i siostrach w Syrii – a zwłaszcza w doświadczanej metropolii Aleppo – cierpiących i umierających wskutek przedłużającej się wojny domowej.

W tekście tej Ewangelii [Łk 8, 41-55] są dwa cuda: pierwszy to uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok, mające miejsce w drodze Jezusa do uzdrowienia córki Jaira – przewodniczącego Zgromadzenia. I jak mówi św. Jan Chryzostom, Jezus celowo nie spieszy się w drodze, tak jak to miało miejsce przy zdarzeniu z Łazarzem – aby nie wskrzesić córki Jaira z choroby, lecz ze śmierci. I tak oto drugi cud to wskrzeszenie.

_5236360297657838391_o
Zasadniczo, choroba to początek dla śmierci. Jak to  Czytaj dalej „Chrześcijaństwo w zderzeniu z cierpieniami i śmiercią – metropolita Aleppo Paweł (Jazidżi)”

„Nie smućcie się jak ci, którzy nie mają nadziei” – dlaczego Bóg dopuszcza śmierć?

Tekst w moim tłumaczeniu pierwotnie ukazał się na cerkiew.pl.

W Sobotę św. Dymitra (nowy styl), kiedy szczególnie modlimy się za zmarłych, przedstawiamy refleksję metropolity Limassol Atanazego wychodzącą od tytułowego pytania: dlaczego Bóg dopuszcza śmierć?

Wielu zadaje to pytanie: dlaczego Bóg dopuszcza śmierć? Dlaczego Bóg dopuszcza, by śmierć przytrafiła się słudze Bożemu, czasem również w trakcie służby Bogu? Dlaczego Bóg ich nie chroni?

lnic_foto_silviu_cluci
Oto, co przede wszystkim winniśmy pojąć: ten,  Czytaj dalej „„Nie smućcie się jak ci, którzy nie mają nadziei” – dlaczego Bóg dopuszcza śmierć?”

Boskie Przemienienie – kazanie o. Jerzego Massuha

Tekst w moim tłumaczeniu pierwotnie ukazał się na cerkiew.pl rok temu. Ojciec Jerzy Massuh to jeden z najbardziej cenionych współczesnych libańskich duchownych prawosławnych. Pełni funkcję dyrektora Centrum Studiów nad Chrześcijaństwem i Islamem Uniwersytetu Balamand Patriarchatu Antiocheńskiego, jego teksty i wystąpienia dotyczące Prawosławia publikowane są w libańskich mediach – również świeckich. Motywem przewodnim tego krótkiego kazania na wielkie święto Przemienienia Pańskiego, obchodzonego 6 sierpnia, jest Chrystus jako Światłość Wiekuista; to określenie pojawia się w wielu hymnach tego święta, w tym troparionie i kontakionie.

_8653173827882816553_o.jpg

„Chrystus jest Światłością świata” to wyrażenie Czytaj dalej „Boskie Przemienienie – kazanie o. Jerzego Massuha”