V tydzień Wielkiego Postu

Piąty tydzień Wielkiego Postu jest ostatnim pełnym tego okresu – tzn. Świętej Czterdziesiątnicy. Dlatego też jest on wyjątkowy pod kilkoma względami.

I Coraz bliżej Święta, coraz bliżej Święta…
W Ewangelii minionej niedzieli (Mk 9, 17-31) mieliśmy pierwszą zapowiedź Wielkiego Tygodnia z ust samego Chrystusa, zaś na poniedziałkowej jutrzni słyszymy pierwszą zapowiedź pewnego wydarzenia poprzedzającego Wielki Tydzień, które de facto będzie sprężyną wydarzeń:

Panie, który pozwoliłeś nam uprzedzić dzisiejszy dzień,
święty tydzień świetliście jaśniejący i poprzedzający
budzące bojaźń powstanie Łazarza z martwych,
pozwól Twoim sługom z bojaźnią Twoją
przejść pole bitwy postu, wszystko spełniając.

Oczywiście, mowa tu o wskrzeszeniu Łazarza, które będzie na nowo uobecnione i świętowane w pierwszy dzień po zakończeniu Wielkiego Postu, w Sobotę Łazarza.

112779.p.jpg Czytaj dalej „V tydzień Wielkiego Postu”

Początek Wielkiego Postu – Czysty Tydzień

BŁOGOSŁAWIONEGO WIELKIEGO POSTU!
Życzę, aby okazał się on prawdziwą drogą do Jerozolimy. By na jego koniec, w Sobotę Łazarza, spotkać Chrystusa u progu Jerozolimy właśnie, w Betanii, jako Jego przyjaciele, i z wiarą, że On jest Życiem. By w Niedzielę Palmową godnie Go powitać w Jerozolimie, i by w Jerozolimie razem z Nim iść drogą Wielkiego Tygodnia, i by z Nim w Najpiękniejszą i Najjaśniejszą Noc prawdziwie Przejść. I by to było przeżycie nie tylko na najbliższe dwa miesiące, ale by to było zaiste czynienie nas i świata nowymi – dziś znowu, po naszych upadkach, dostajemy tę szansę, która w pełni objawi się w ostatnich dniach Wielkiego Tygodnia, począwszy od Wielkoczwartkowej Mistycznej Wieczerzy.

Bo Wielki Post to droga właśnie do Soboty Wskrzeszenia Łazarza, Niedzieli Palmowej i wreszcie Wielkiego Tygodnia, będącego centrum roku liturgicznego, naszego życia i historii świata.

Jak to głosi stichera z wieczerni Czystego Czwartku:
My, którzy pragniemy być uczestnikami Boskiej Paschy,
nie przychodzącej z Egiptu, a z Syjonu,
odrzućmy kwas grzechów przez pokutę,
przepasawszy nasze biodra umartwieniem żądz, upiększywszy nogi butami
powstrzymującymi przed wszelkimi złymi czynami i umocnijmy się łaską wiary.
Nie naśladujmy wrogów Krzyża Pańskiego, ubóstwiających brzuch,
ale naśladujmy post pokazujący nam zwycięstwo nad diabłem.zacznijmy-czas-postu

Sam Wielki Post, owa droga do Jerozolimy rozpoczyna się Czystym Tygodniem. Jego pierwszy dzień to Czytaj dalej „Początek Wielkiego Postu – Czysty Tydzień”