Sobota Mięsopustna – Sobota Rodzicielska

Przedostatnia sobota przed Wielkim Postem to szczególny dzień. Jest ona nazywana Sobotą Mięsopustną, gdyż to ostatnia sobota do Paschy, kiedy można spożywać mięso. Określa się ją też mianem Soboty Rodzicielskiej, gdyż jest to szczególny dzień modlitwy za zmarłych; ta nazwa jest bardziej z rosyjskiego po wpływu, gdyż w innych językach podkreśla się nie tylko przodków, ale wszystkich zmarłych, np. po serbsku mówi się na nią Zadušnice (czyli znane polskie „Zaduszki”), zaś po arabsku Sabtu Al-Amłāt („Sobota Zmarłych”) lub Sabtu Ar-Rāqidīn („Sobota tych, co zasnęli”). Tego dnia modlimy się za wszystkich zmarłych: naszych bliskich, przodków, znanych z imienia, których nam polecono modlitwie, których nie wiemy gdzie pochowano, utonęli, zginęli na polu bitwy, nie mieli pogrzebu etc.  Czytaj dalej „Sobota Mięsopustna – Sobota Rodzicielska”

Niedziela o Synu Marnotrawnym

Druga niedziela Przedpościa to Niedziela o Synu Marnotrawnym.

2-prodigal-son

Na jej jutrzni, po radosnym śpiewie polijeleju, tj. psalmu Chwalcie Imię Pańskie, następuje śpiew innego psalmu; zupełnie innego w charakterze, bo pokutnego i wołającego w rozpaczy o Boże zmiłowanie – Nad rzekami Babilonu, tam siedzieliśmy i płakaliśmy. Jednak na koniec każdego wersetu Triodon Postny zaleca, by śpiewać rzewne „alleluja”, co jest wypełniane – tu jest nadzieja, i pamięć o chwale Bożej.  Czytaj dalej „Niedziela o Synu Marnotrawnym”

Pierwszy tydzień Przedpościa w różnych tradycjach

1. TRADYCJA BIZANTYJSKA (tj. Grecy, Słowianie, Arabowie, Gruzini itp.)
Brak postu nawet w środę i piątek, z kilku powodów.
a) sygnał, że zbliża się post, i to ten Wielki;
b) odróżnienie od tradycji orientalnej;
c) nawiązanie do treści Niedzieli o Celniku i Faryzeuszu – ci, co niosą trud postu zgodnie z   prawem dwa razy w tygodniu (jak faryzeusz), mają niejako wynagrodzenie; ci zaś, co nie     przestrzegają tak ściśle prawa, ale się kajają (jak celnik) mają niejako zelżenie w tym prawie.  Czytaj dalej „Pierwszy tydzień Przedpościa w różnych tradycjach”

Niedziela o celniku i faryzeuszu – początek Przedpościa

Dzisiejszego wieczoru Z Bogiem rozpoczynamy Triod Postną, a konkretnie jej pierwszą część: Przedpoście. Oznacza to, iż teraz w Cerkwiach będzie się korzystać z grubaśnej księgi liturgicznej (około 700 stron, zależy od wydania), zwanej właśnie Triodą Postną, która obejmuje czas od Przedpościa aż do Wielkiej Soboty włącznie. Księga ta zawiera hymny poszczególnych dni, odwołania do czytań, synaksariony (objaśnienia liturgiczne i treściowe poszczególnych ważniejszych dni), przepisy liturgiczne i postne na te 71 dni.

triod-postnaya-big-183

Cykl ruchomy ma przewagę nad stałym, jednakże księgi tegoż drugiego, czyli oktoich (niedziele i dni tygodnia zwykłe) oraz minieja (święta i święci wg cyklu stałego) są również stosowane, co może przyprawić o zawał duchownych, dyrygenta, śpiewających i lektorów.  Czytaj dalej „Niedziela o celniku i faryzeuszu – początek Przedpościa”