Niedziela o Synu Marnotrawnym

Druga niedziela Przedpościa to Niedziela o Synu Marnotrawnym.

2-prodigal-son

Na jej jutrzni, po radosnym śpiewie polijeleju, tj. psalmu Chwalcie Imię Pańskie, następuje śpiew innego psalmu; zupełnie innego w charakterze, bo pokutnego i wołającego w rozpaczy o Boże zmiłowanie – Nad rzekami Babilonu, tam siedzieliśmy i płakaliśmy. Jednak na koniec każdego wersetu Triodon Postny zaleca, by śpiewać rzewne „alleluja”, co jest wypełniane – tu jest nadzieja, i pamięć o chwale Bożej.  Czytaj dalej „Niedziela o Synu Marnotrawnym”

Reklamy

Pierwszy tydzień Przedpościa w różnych tradycjach

1. TRADYCJA BIZANTYJSKA (tj. Grecy, Słowianie, Arabowie, Gruzini itp.)
Brak postu nawet w środę i piątek, z kilku powodów.
a) sygnał, że zbliża się post, i to ten Wielki;
b) odróżnienie od tradycji orientalnej;
c) nawiązanie do treści Niedzieli o Celniku i Faryzeuszu – ci, co niosą trud postu zgodnie z   prawem dwa razy w tygodniu (jak faryzeusz), mają niejako wynagrodzenie; ci zaś, co nie     przestrzegają tak ściśle prawa, ale się kajają (jak celnik) mają niejako zelżenie w tym prawie.  Czytaj dalej „Pierwszy tydzień Przedpościa w różnych tradycjach”

Niedziela o celniku i faryzeuszu – początek Przedpościa

Dzisiejszego wieczoru Z Bogiem rozpoczynamy Triod Postną, a konkretnie jej pierwszą część: Przedpoście. Oznacza to, iż teraz w Cerkwiach będzie się korzystać z grubaśnej księgi liturgicznej (około 700 stron, zależy od wydania), zwanej właśnie Triodą Postną, która obejmuje czas od Przedpościa aż do Wielkiej Soboty włącznie. Księga ta zawiera hymny poszczególnych dni, odwołania do czytań, synaksariony (objaśnienia liturgiczne i treściowe poszczególnych ważniejszych dni), przepisy liturgiczne i postne na te 71 dni.

triod-postnaya-big-183

Cykl ruchomy ma przewagę nad stałym, jednakże księgi tegoż drugiego, czyli oktoich (niedziele i dni tygodnia zwykłe) oraz minieja (święta i święci wg cyklu stałego) są również stosowane, co może przyprawić o zawał duchownych, dyrygenta, śpiewających i lektorów.  Czytaj dalej „Niedziela o celniku i faryzeuszu – początek Przedpościa”